cirkulart 2024

Medzinárodný Festival nového cirkusu Cirkul'art


  divadlo
  cirkus
  pouličné umenie

Festival nového cirkusu Cirkul'art je medzinárodnou prehliadkou kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus. Je jediným a unikátnym podujatím svojho druhu na Slovensku a jeho cieľom je kvalitný inšpiratívny program z rôznych kútov sveta.

8 ročníkov | 486 predstavení | 34 krajín | 69.000 divákov

Nový cirkus patrí k najmladším žánrom javiskového umenia a stal sa moderným fenoménom reflektujúcim súčasné výrazové prostriedky. Pre nový cirkus je charakteristická naratívna forma rozprávania príbehu prostredníctvom cirkusantských zručností, ktorými vyjadruje metafory, príbehy, témy, divadelné obrazy či dejovú líniu.


member of Circostrada Network - european platform for street arts and circus arts information, research and professional exchanges

member of Fresh Arts Coalition Europe - international network of arts organizations and cross disciplinary collaboration